Cativa dintre cei mai mari actori ai Romaniei s-au adunat in Bucuresti pentru a o sustine pe Dorina Lazar in lupta cu primaria Capitalei. Astfel, la conferinţa de presă organizată la sediul UNITER au fost prezenţi oameni de marcă ai lumii teatrale, pentru a o susţine public pe Dorina Lazăr.
Printre aceştia s-au numărat: Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Marina Constantinescu, George Mihăiţă, Marcel Iureş, Ilinca Tomoroveanu, Radu Afrim, Marius Stănescu, Mircea Cornişteanu, Richard Bovnoczki, Lia Bugnar, Ludmila Patlanjoglu, Ileana Lucaciu, Ion Parhon.
De asemenea, regizorii Dinu Cernescu, Gabor Tompa, Mihai Măniuţiu, actorul Emil Coşeru, criticul de teatru George Banu, au trimis scrisori de susţinere.
Prezent la conferinţă, actorul Ion Caramitru, preşedintele UNITER, a arătat că Uniunea apără interesele membrilor ei şi a anunţat că va face, în numele UNITER, o adresă către PMB în care va cere revenirea pe post a actriţei Dorina Lazăr.

<

“Nişte lucruri atât de absurde, atât de absurde. Ce ar trebui să facem pentru asemenea nedreptăţi? Să ieşim în Piaţa Victoriei? Ieşim”, spune Mariana Mihuț.

“E o revoltă la impoliteţe, la mârlănie. Nu e în regulă. Trebuie scuze publice. Exemplar să fie. Să găsim un mod în care am mai putea stă de vorba”, este revoltat Marcel Iureș.

Pavel Bartoș, actor al Teatrului Odeon: “Din respect faţă de Dorina Lazăr şi faţă de ce reprezintă ea pentru teatrul românesc ar fi putut să procedeze cu totul altfel, indiferent care ar fi fost motivele. Este un om care şi-a dedicat mare parte a vieţii acestui teatru, dacă nu toată viaţa…”

În timp ce se afla la conferinţă de presă, actriţa a aflat că noul director interimar pus de primărie, Cristian Şofron, a ocupat biroul care i-a aparţinut lui Alexandru Dabija. Iar ei i s-a cerut să îşi strângă lucrurile.

„Nu ştiu de la ce a pornit. Vă jur că eu nu ştiu de ce sunt în conflict cu Primăria”, a spus Dorina Lazăr,astăzi.

Actriţa a precizat că nu a primit raportul despre care se face vorbire în decizia de suspendare a contractului său de mamagement şi a anunţat că noul director interimar Cristian Şofron s-a prezentat dimineaţă la sediul Teatrului Odeon împreună cu funcţionarii de la Primărie.

Ea a mărturisit că nu înţelege de ce a apărut această problemă acum în condiţiile în care primise confirmarea în postul de conducere cu doar câteva zile înainte. Actriţa a prezentat presei şi trei documente primite de la PMB – evaluarea anuală în care se precizează că a obţinut nota 9:23, decizia de reîncadrare în funcţia de manager şi decizia de încetare a contractului de management încheiat între primarul general şi Teodora Lazăr, cea din urmă semnată de viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Jurmalista Iulia Popovici a citit răspunsul primit din partea PMB, în care erau prezentate punctual argumentele luării acestei decizii.
La scurt timp după încheierea conferintei, Biroul de presă al Primăriei a trimis un comunicat cu toate aceste precizări:
In legatura cu incetarea contractului de management al doamnei Teodora Lazar privind organizarea, gestionarea si conducerea Teatrului Odeon, Biroul de Presa al Primariei Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:
In luna martie 2017, Corpul de Control al Primarului General a efectuat o serie de verificari la Teatrul Odeon,  in urma carora s-au constatat  mai multe nereguli grave privind asigurarea, gestionarea si administrarea bugetului si patrimoniului institutiei, obiective stabilite prin contractul de management.
În privința contractelor încheiate de instituție au fost constate mai multe încălcări ale prevederilor legale, respectiv Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, precum și Ordinul 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
Astfel au fost identificate:
–         plăți realizate înainte de încheierea contractelor în baza cărora au fost făcute (ex: contract încheiat în luna iunie 2016, pentru care plățile au fost făcute începând cu luna ianuarie 2016)
–         contracte care nu prezentau viza de control financiar preventiv și situații de lucrări care nu prezentau bun de plată
–         contracte incheiate de Teatrul Odeon a caror valoare nu era specificata si care nu se regasesc in PAAP (Programul Anual de Achizitii Publice).
Totodată, au fost stabilite încălcări ale procedurilor și prevederilor legale în ceea ce privește atribuirea unui contract de lucrări de investiții, respectiv:
–         acceptarea unei oferte care nu indeplinea criteriile de admisibilitate
–         încălcarea principiilor tratamentului egal pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică prin favorizarea unui ofertant, încălcând prevederile OG 34/2006 și HG 925/2006.
–         valoarea estimata prevazuta in PAAP, era diferita de valoarea specificata in invitatia de participare
–         modificarea tipului de procedură de realizare a achiziției publice, din licitație, așa cum era prevăzută în PAAP, în cerere de ofertă
–         necorelări între documentele aferente caietului de sarcini
–         necorelări între prevederile caietului de sarcini și propunerea financiară a operatorului economic declarat câștigător
–         necorelarea ordonanțărilor de plată cu execuția bugetară
–         decontarea nejustificată a unor cantități de materiale
O alta neregula constatata se refera la incheierea, in cursul anului 2016, a unui numar de 27 de contracte de prestari servicii transport persoane și mărfuri (recuzită, decoruri) în condițiile participării la anumite festivaluri, beneficiarii acestor contracte fiind alte instituții de cultură participante la festival. Teatrul Odeon refactura contravaloarea serviciilor de transport, încasând de la beneficiar contravaloarea acestora și plătind transportatorului, desfășurând o activitate de intermediere de transport care nu era inclusă în obiectul de activitate. Plățile nu erau efectuate din bugetul instituției și nu erau prevăzute în PAAP, Teatrul Odeon încheind astfel un angajament legal fără a avea prevedere bugetară, pentru necesitatea unei alte instituții, respectiv organizatorul de festival. Mai mult, prin aceste contracte, institutia isi asuma si plata unor penalitati (de ex. 1% pe zi de intârziere, conform clauzei V.1 din contractul nr. 393/04.11.2016, iar conform clauzei V.2.in cazul decomandarii actiunii, cu mai putin de 10 zile, se vor percepe penalizari de 50% din valoarea transportului).
De asemenea, reprezentanții Teatrului Odeon au  efectuat deplasari in strainatate (New-York, Madrid si Florenta), fara a obtine in prealabil toate acordurile prevazute prin contractul de management si fara a avea in bugetul aprobat si pe contul de executie bugetară sume prevazute pentru deplasari interne sau in strainatate.
Nu in ultimul rand, inspectorii Corpului de Control au sesizat si neindeplinirea masurilor dispuse de Camera de Conturi Bucuresti prin procesul verbal de constatare, incheiat in data de 04.12.2015, inregistrat la Teatrul Odeon.
Precizam ca raportul corpului de control a fost inaintat institutiilor abilitate, in vederea dispunerii masurilor prevazute de normele legale in vigoare.
Sursa: Bucurestifm

Transparenta face diferenta